Copyright © 2010-2017 Stichting VLot Zuid-Limburg
Op 30 juli 2020 heeft het bestuur van de stichting VLot Zuid-Limburg haar vermogen overgedragen aan het Leger des Heils Limburg/Brabant. Met de directie van het Leger des Heils is overeengekomen dat deze gelden alleen zullen worden ingezet voor klanten van het Vlotteam.

Hiermee komt een einde aan een lange, dynamische periode waarin stichting VLot (voorheen Stichting Noopdopvang Parkstad), vele jaren tot 2017 een centrale rol vervulde in de asielopvang in Zuid-Limburg. Een rol die daarna door het VLotteam, Leger des Heils, met verve is overgenomen.

Het bestuur van stichting VLot is iedereen erkentelijk die heeft bijgedragen aan het welslagen van zijn opgave. Zonder deze financiële extra hulp was dat niet gelukt.

Mocht u overwegen uw donatie aan het werk van het VLotteam voort te zetten, dan kan dat natuurlijk. Maak uw bijdrage over op NL41 RABO 0157 3988 89 t.n.v. Stichting Leger des Heils. Vermeld erbij: donatie VLotteam. Overigens, uw donatie blijft fiscaal aftrekbaar. Ook het Leger des Heils is een ANBI, een door de fiscus erkende instelling.

Wilt u het werk van het VLotteam blijven volgen, ga dan naar www.vlotteam.nl. U kunt u daar ook abonneren op de regelmatig verschijnende nieuwsbrief. Daar vindt u ook alle nieuwsbrieven tot nu toe.

Het bestuur van de Stichting VLot,
Hans Notten
Pol Verhelle
Peter Greve
Stichting VLot liquideert,
middelen overgedragen
Deze website wordt na 3 minuten automatisch doorgestuurd naar de VLotteam-website.

Of klik op de VLotteam-knop hierboven.
boot_300buitenschuld.1corry_300daklooseuropafoto boot_300foto_aylan_300gezinshereniginggezinshereniging2grenzenhekwerkhuisvlijtirini met aishajurakinderpardon_300klaarmaken eten_300klok2_300l26_300mannen met wethouder_300moniquemonique2_300mus op tak_300nieuwsbriefooggetuigeop zijn hurken_300postzegels_300vliegeraar_300vliegeraar2_300vluchten is geen misdaad_300willen wel kunnen niet